End�striyel Kap�lar | Seksiyonel Kap�lar

Tesisinizde orta seviyede h�z gerektiren y�kleme bo�altma �al��malar�nda, izolasyonu �n planda tutan en uygun kap� sistemidir. ��i poli�retan dolgulu, d��� �elik yada opsiyonel al�minyum kapl� paneller ile son derece dayan�kl� ve uzun �m�rl�d�r.

     
     
 
2013 � Ayd�n Al�minyum Do�rama Gebze / Kocaeli |   Al�minyum Cephe Kaplama