Hakk�m�zda

Ayd�n Al�minyum, y�llar�n verdi�i tecr�be ile Gebze'de yeralan Fabrika ve Showroomu ile m��terilerine Al�minyum Do�rama ve PVC do�rama �r�n ve hizmet sunmaktad�r...

Al�minyum cephe giydirme, al�minyum profil ve do�rama, pvc do�rama, al�minyum korkuluk ve k�pe�teler, katlan�r cam balkon uygulamalar�, ofis cam b�lmeleri, al�minyum ofis b�lmeleri, otomatik panjur sistemleri, pvc pencere ve kap� sistemleri, al�minyum kap� ve pencere sistemleri, Standart cephe giydirmeleri, �zel dizayn cephe giydirmeler, al�minyum cephe kaplama elemanlar�, elektrostatik boyal� levha elemanlar�, cam kaplama bina uygulamalar�, merdiven korkuluklar�, caml� korkuluklar, cams�z korkuluklar konular�nda Gebze'de hizmet vermekteyiz.

Konusunda uzman personeli, Al�minyum ve PVC konusundaki geni� �r�n yelpazesi, ekonomik fiyatland�rma ve ergonomik tasar�m se�enekleri ile ko�ulsuz m��teri memnuniyeti ilkesi ve kaliteli �r�n kaliteli i��ilik anlay��� ile anahtar teslim projeler �retmektedir.

Teknolojiyi yak�ndan takip eden �retim altyap�s�, �lkemizin ve d�nyan�n �nde gelen mam�l ve yar� mam�l tedarik�ilerinin kaliteli �r�nleri, profesyonel ekip ve profesyonel �retim montaj ve servis hizmet anlay��� ile sekt�r�n lider fimalar�ndan biri olmak ama� ve vizyonunday�z...

 

Ayd�n Al�minyum, Anahtar Teslimi projeler ile siz de�erli m��terilerine �r�n ve hizmet sunmaktad�r...

 
2013 � Ayd�n Al�minyum Do�rama Gebze / Kocaeli |   Al�minyum Cephe Kaplama